Zdalny odczyt tachografu i jego zalety

Tachografy cyfrowe są urządzeniami przeznaczonymi do rejestracji pracy kierowcy. Stosowane są w pojazdach, których DMC przekracza 3,5 tony. Zgodnie z przepisami prawa, każde auto o takiej masie, które wyprodukowane zostało po 1 maja 2006 roku, musi być wyposażone w tachograf cyfrowy. Zapis pochodzący z urządzenia to najbardziej wiarygodny sposób na kontrolę aktywności kierowcy i rejestrację potencjalnych uchybień. Tachografy cyfrowe umożliwiają odczyt zdalny, co jest wygodnym rozwiązaniem nie tylko dla przedsiębiorców, ale i samych kierowców.

Odczyt z tachografu i kart kierowcy – kiedy musi być przeprowadzony?

Przepisy dotyczące odczytów z tachografów cyfrowych i kart kierowcy określają, że pliki z karty kierowcy należy odczytywać co minimum 28 dni, natomiast z tachografu minimum co 90 dni. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że w u niektórych przypadkach dane z  tachografów cyfrowych muszą zostać pobrane natychmiast. Dotyczy to następujących sytuacji:

  • gdy dojdzie do trwałego lub okresowego przekazania pojazdu innemu podmiotowi,
  • gdy dojdzie do uszkodzenia tachografu,
  • gdy pojazd wyposażony w tachograf zostaje wycofany z zawodowego użytkowania.

Prawo określa również przypadki natychmiastowego odczytania danych z karty kierowcy, co ma mieć miejsce gdy:

  • stosunek pracy danego kierowcy zostanie rozwiązany (niezależnie od powodu i okoliczności),
  • karta kierowcy straci ważność,
  • gdy organ administracji publicznej lub inny uprawniony podmiot wyśle żądanie natychmiastowego odczytu danych.

Zdalny odczyt z tachografów – co należy wiedzieć?

Do zdalnego odczytywania danych z tachografów cyfrowych niezbędny jest odpowiedni system pozwalający na uzyskanie danych bez konieczności wychodzenia z biura. Dane można odczytać pod warunkiem, że auto znajduje się w miejscu objętym zasięgiem sieci komórkowej. Aby odczyt zdalny był możliwy, należy pamiętać o tym, że w aucie musi być zainstalowany lokalizator GPS ze specjalnym  modułem, który jest podłączony do tachografu. Komputer, na który będą trafiać dane z odczytu, powinien mieć podłączony specjalny czytnik z kartą przedsiębiorstwa.

Pobieranie plików jest naprawdę proste, wystarczy zaledwie kilka chwil i wybór odpowiednich opcji w aplikacji. Odczyt można prowadzić nie tylko z komputera, ale i wielu innych urządzeń. Najważniejsze jest to, by podłączony został do nich czytnik zawierający kartę autoryzacyjną. Bez tego pobór danych z tachografu w trybie zdalnym nie będzie możliwy.

Jakie dane pobierane są zdalnie z tachografu?

Wszystkie informacje, jakie można odczytać zdalnie z cyfrowego tachografu, można podzielić na cztery grupy:

  • czynności wykonywane w pojeździe, czyli okres jazdy, odpoczynków, przestoju na trasie itp.;
  • informacje o zdarzeniach i usterkach, obejmujących między innymi przekroczenie prędkości, błędy czujników ruchu, odłączenie zasilania itp.;
  • dane dotyczące prędkości, z jaką auto poruszało się na każdym z odcinków trasy – dane obejmują maksymalnie cztery dni wstecz, zawsze podawane są z dokładnością co do 1 sekundy;
  • dane techniczne obejmujące informacje o kalibracji tachografu, jego błędach czy firmowych blokadach.

W zapisach z tachografów mogą występować również i inne, charakterystyczne dane. To jednak jakiego będą rodzaju i czy w ogóle wystąpią, zależne jest od indywidualnych planów producenta urządzenia.

Zdalny odczyt tachografu – dlaczego to dobre rozwiązanie?

Zdalny odczyt tachografu to wygodne rozwiązanie, pozwalające w stosunkowo krótkim czasie uzyskać najważniejsze informacje dotyczące pracy kierowcy oraz stanu pojazdu, którym się porusza. Jest to dobre narzędzie do kontroli realizowanych zadań w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Sczytywanie zdalne danych z tachografu to wygodne rozwiązanie, które co najważniejsze pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji. W tym przypadku ciężko jest o nadużycia spowodowane manipulacją poszczególnymi parametrami.

Choć to wygodne rozwiązanie przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że stosowanie tachografów wiąże się z pewnymi obowiązkami prawnymi, których musi przestrzegać, by uniknąć kary.