Pamiętaj o przeglądzie pojazdu i kończącym się OC

Każdy właściciel samochodu musi pamiętać nie tylko o regularnych badaniach technicznych samochodu, ale również o odnawianiu w odpowiednim czasie swojej polisy OC. To bardzo ważne, należy mieć przy tym świadomość tego, że wszelkie spóźnienia w tych obowiązkach są surowo karane.

Jakie są konsekwencje spóźnienia się z przeglądem technicznym?

Badanie techniczne pojazdu to obowiązek każdego kierowcy, niezależnie od tego, czy prowadzi samochód osobowy, ciągnik rolniczy, motor czy pojazd wolnobieżny. To jak często należy wykonywać przeglądy, zależy od rodzaju i wieku pojazdu, najczęściej jednak takie badanie wykonywane jest co 12 miesięcy. Z racji tego, że jest to obowiązek kierowców, jego nieprzestrzeganie może być surowo karane.

Tak naprawdę za jazdę bez ważnego przeglądu technicznego należy liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi. Dodatkowo w dalszym ciągu kierowca będzie zobowiązany do wykonania badania technicznego z tą różnicą, że jeżeli wykonane zostanie ono po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu, jego koszt wzrośnie dwukrotnie w stosunku do ceny pierwotnej.

Kara za brak aktualnego przeglądu z 2022 roku wynosić może nawet 5000 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu, kara ta może sięgnąć nawet 30 000 zł.  Wysokość mandatu  uzależniona jest przede wszystkim od tego, w jakim stanie technicznym znajduje się auto oraz od tego, jak wiele czasu upłynęło już od wyznaczonego terminu badania technicznego.

Jakie są konsekwencje spóźnienia się z wykupem polisy OC?

Wykup polisy OC, podobnie jak regularne badania techniczne to obowiązek każdego kierowcy. Z różnych powodów może czasem zdarzyć się, że płatność za polisę nie zostanie uregulowania w terminie. To jakie konsekwencje za spóźnienie grożą kierowcy ze strony ubezpieczyciela, zawarte jest w OWU, czyli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi szczegółowo powinien zapoznać się każdy, jeszcze przed podpisaniem umowy. Dlaczego to takie ważne? W niektórych przypadkach konsekwencję za spóźnienia mogą być bardzo kosztowne, czego warto być świadomym.

Dlaczego tak ważne jest posiadanie aktualnej polisy OC? Niestety do zdarzeń drogowych może dojść bardzo łatwo. Konsekwencje finansowe wielu z nich bez ważnej polisy da się ponieść z własnej kieszeni, jednak poważny problem pojawia się, gdy skutki zdarzenia są naprawdę poważne, a kierowca nie posiadający ważnej polisy będzie musiał na własną rękę zapłacić wysokie odszkodowanie, sięgające kwoty nawet liczonej w milionach złotych.

Jakie są kary za opóźnienie w zapłacie OC? Wygląda to w sposób następujący:

  • w przypadku samochodów osobowych to kwota od 1200 zł (spóźnienie max. 3 dni) do 6020 zł (spóźnienie powyżej 14 dni);
  • w przypadku samochodów ciężarowych to kwota od 1810 zł (spóźnienie max. 3 dni) do 9030 zł (spóźnienie powyżej 14 dni);
  • w przypadku pozostałych pojazdów to kwota od 200 zł (spóźnienie max. 3 dni) do 1000 zł (spóźnienie powyżej 14 dni);

Korzystając z programu TEL-INF mają Państwo pewność, że nigdy nie przegapicie zbliżającego się terminu przeglądu technicznego i opłaty obowiązkowego OC. Wystarczy, że włączycie funkcję powiadomień, a reglanie będziecie Państwo otrzymywać przypomnienia, dzięki którym nie będziecie narażeni na wysokie kary finansowe za brak aktualnego przeglądu czy wykupionej polisy OC.