Jak rozwijać firmę przy pomocy monitoringu GPS?

Wiele osób pracujących w branżach związanych z transportem i logistyką marzy o założeniu i prowadzeniu swojej własnej firmy. Nie jest to jednak zadanie specjalnie łatwe i mogą pojawić się niemałe trudności, szczególnie związane z kwestią zarządzania budżetem oraz utrzymaniem floty pojazdów. Niemal każda współczesna firma transportowa stosuje monitoring GPS. Czy jest to rozwiązanie korzystne? W jaki sposób przy jego pomocy można doprowadzić do rozwoju firmy i rozkwitu działalności?

Mniejsze koszty – większe możliwości inwestycji w dalszy rozwój działalności

Przedsiębiorcy i zarządcy flot samochodowych poszukują rozwiązań pozwalających im na obniżenie kosztów i tym samym uzyskanie większych środków na dalszy rozwój prowadzonej działalności. Należy jednak pamiętać o tym, że redukcja wydatków nie może odbywać się kosztem obniżenia jakości usług. Dlatego tak dobrym rozwiązaniem w tym przypadku będzie zastosowanie monitoringu GPS. To pozwoli nie tylko znaleźć oszczędności na wielu obszarach funkcjonowania floty, ale również nie obniży jakości świadczonych usług transportowych, a wręcz przeciwnie, może się przyczynić nawet do ich polepszenia.

Stosowanie monitoringu GPS pozwala przede wszystkim na zmniejszenie kosztów zużycia paliwa, serwisowania pojazdów, ogranicza również nieautoryzowane przebiegi, które w przypadku wielu firm znacząco podwyższają wydatki przeznaczone na utrzymanie floty pojazdów.

Motywacja dla pracowników

Wbrew często powtarzanej opinii monitoring GPS wcale nie jest sposobem na śledzenie kierowcy (pod warunkiem oczywiście, że ten jest świadomy tego, że w pojeździe taki system został zainstalowany). To pewien sposób jawnej kontroli i motywacji, a jak wiadomo, właściwie zmotywowany pracownik wykonuje swoje obowiązki lepiej i efektywniej, co nie pozostaje obojętne dla pozytywnego rozwoju działalności przedsiębiorstwa transportowego. Ciekawym rozwiązaniem motywującym pracowników do efektywniejszej pracy jest okresowe nagradzanie tych, których jazda jest ekonomiczna lub bezszkodowa. Nagrody te wcale nie muszą być bardzo wartościowe, tu chodzi przede wszystkim o gest i docenienie ich wkładu w rozwój działalności firmy i budowanie jej pozytywnego wizerunku.

„Czas to pieniądz”

Chyba wielu z nas nieobce jest powiedzenie, że ”czas to pieniądz’, które doskonale odnosi się do wielu branż, nie tylko do logistycznej i transportowej. Zarządzanie flotą samochodów to zadanie czysto strategiczne, o czym doskonale wie każdy, kto się z tą czynnością choćby raz spotkał. Stosowanie monitoringu GPS ułatwia podejmowanie wielu decyzji, które niejednokrotnie mają wpływ na efektywne wykonywanie zadań, a tym samym większe zarobki i oszczędności.

Oszczędność czasu i pieniędzy – mniej czynności administracyjnych

Prowadzenie papierowej ewidencji czasu jazdy jest zajęciem monotonnym, kłopotliwym i zajmującym wiele czasu. Pod pewnymi względami generuje również dodatkowe koszta, których przedsiębiorstwa starają się raczej unikać. Stosowanie monitoringu GPS zmniejsza ilość czynności administracyjnych, pozwalając zarządcom flot samochodowych na oszczędność tego, co najcenniejsze, czyli czasu i pieniędzy. Dyspozytorzy floty na bieżąco otrzymują generowane przez system raporty, dzięki czemu nie muszą sami poświęcać czasu na ich stworzenie i pozyskanie istotnych do nich danych.