Czym jest i jak działa system SENT?

SENT jest elektronicznym systemem zgłoszeń, który stworzono na potrzeby realizacji ustawy dotyczącej systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. System umożliwia natychmiastową wysyłkę wymaganych danych, przy och pomocy można dokonywać również ich uzupełniania czy aktualizacji.

Kto jest zobowiązany do korzystania z systemu SENT?

Uzupełnianie, aktualizacja i przesyłanie zgłoszeń do systemu SENT to obowiązek wszystkich przedsiębiorców, którzy mają status osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiadają osobowości prawnej a:

 • prowadzi działalność gospodarczą,
 • dokonuje dostawy towarów na podstawie ustawy VAT,
 • dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia/importu towarów.

Co podlega monitorowaniu SENT?

Ustawa ściśle określa, jakie towary muszą podlegać rejestracji w systemie SENT:

 • paliwa silnikowe i ich pochodne,
 • paliwa opałowe,
 • oleje i preparaty smarowe (będące dodatkami do paliw silnikowych),
 • alkohol etylowy nieskażony (objętościowa moc alkoholu musi być mniejsza niż 80%),
 • alkohol etylowy całkowicie skażony,
 • preparaty, które w swoim składzie zawierają alkohol etylowy (głównie odmrażacze, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki),
 • susz tytoniowy.

Powyżej wymienione towary często określane są mianem towarów wrażliwych.

System SENT jest monitorowany przez Krajową Administrację Skarbową.

Kiedy transport nie podlega monitorowaniu?

Zgodnie z zapisami ustawy są sytuacje, gdy transport jest zwolniony z monitorowania, choć zawiera towary, które mają być poddawane kontroli.

Co nie podlega monitoringowi SENT? To przede wszystkim:

 • przesyłki w formie paczek pocztowych;
 • przesyłki przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS;
 • przesyłki objęte tranzytem, składowaniem lub odprawą czasową.

Monitorowanie przewozu nie dotyczy także towarów przewożonych środkami transportu, które należą do organów państwowych (Policja, Straż Graniczna, ABW itp.).

Jak wygląda realizacja zgłoszenia w systemie SENT?

Pierwszym etapem zgłoszenia transportu w systemie SENT jest wypełnienie stosownego formularza. Po zakończeniu tej czynności wygenerowany zostaje specjalny numer  oraz 3 klucze uwierzytelniające, które trafiają do wysyłającego, przewoźnika i odbierającego towar. Ze względu na to, że numer SENT ważny jest przez 10 dni, konieczne jest dostarczenie w tym czasie towaru do miejsca docelowego.

W zgłoszeniu muszą znaleźć się między innymi dane przewoźnika, numer rejestracyjny pojazdu, taka rozpoczęcia przewozu i planowana data jego zakończenia.

Ważne: przewóz będzie mógł rozpocząć się dopiero w monecie otrzymania przez przewoźnika potwierdzenia z systemu SENT.

Gdy przesyłka dotrze do miejsca docelowego, podmiot odbierający będzie musiał wypełnić zgłoszenie o odbiorze towaru. Musi to zrobić jak najszybciej, nie później niż kolejnego dnia roboczego po tym, jak otrzyma towar.

Konsekwencje braku zgłoszenia do systemu SENT

Podmioty, które pomimo obowiązku zgłoszenia do systemu SENT tego nie zrobią, wówczas muszą liczyć się z różnego rodzaju, często poważnymi konsekwencjami. Mogą być to między innymi zamknięcia urzędowe, konieczność opłacenia kaucji czy kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto przewożonego towaru. Kara ta nie może być jednak niższa niż 20 000 zł.